Zachęcamy do kontaktu z nami!

office@thermofloc.com

+43 4245 6201

natureplus

Znakomite właściwości ekologiczne, zdrowotne i techniczne wdmuchiwanego materiału izolacyjnego THERMOFLOC zostały docenione przez niezależnych ekspertów z międzynarodowej organizacji przyznającej certyfikat natureplus®. Certyfikat ten przyznawany jest wyłącznie produktom, które w co najmniej 85% powstają z surowców odnawialnych i są wytwarzane z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Mają one naukowo dowiedziony, pozytywny wpływ na klimat pomieszczeń. W ten sposób można z jednej strony uniknąć emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a z drugiej zminimalizować zużycie kopalnych nośników energii. Co więcej, ścisłe przestrzeganie wymaganych wartości granicznych stanowi gwarancję, że izolacja w systemie THERMOFLOC nie ma negatywnego wpływu na zdrowie. Uzyskany znak jakości potwierdza ponadto znakomitą użyteczność i trwałość naszych produktów.

Partner handlowy – Stany Zjednoczone

Peter Seppele Gesellschaft m.b.H.

logo

Bahnhofstraße 79
9710 Feistritz/Drau, Austria

office@thermofloc.com
+43 4245 6201

Wyślij zapytanie