Verklaring aangaande het privacybeleid

Peter Seppele G.m.b.H.
Bahnhofstraße 79, 9710 Feistritz/Drau

 

Privacybeschermingsverklaring voor de HOMEPAGE

§1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) In het onderstaande informeren wij over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar u persoonlijk te herleiden zijn, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Verantwoordelijke conform Art.4 lid 7 EU-AVG is de heer Mag. Peter Seppele, Bahnhofstraße 79, 9710 Feistritz an der Drau, peter.seppele@seppele.at (zie ons colofon). Onze privacybeschermingsmanager bereikt u via datenschutz@seppele.at of ons postadres met de extra vermelding „Datenschutz".

(3) Bij uw contactopname met ons per e-mail of via een contactformulier worden de door u medegedeelde gegevens (uw e-mailadres, evt. uw naam, uw adres en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen, om uw vragen te beantwoorden. De in dit verband verzamelde gegevens wissen wij, nadat de opslag niet meer vereist is, of wij beperken de verwerking, indien er wettelijke bewaarplichten bestaan.

(4) Indien wij voor individuele functies van ons aanbod op hiermee belaste derde dienstverleners teruggrijpen of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hieronder in detail over de desbetreffende procedures informeren. Daarbij noemen wij ook de vastgelegde criteria van de opslagduur.

§2 Uw rechten

(1) U heeft tegenover ons de volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:

 • recht op informatie,
 • recht op rectificatie of verwijdering,
 • recht op beperking van de verwerking,
 • recht op bezwaar tegen de verwerking,
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens.

(2) U heeft bovendien het recht, om bij de Oostenrijkse "Datenschutz­aufsichtsbehörde" (www.dsb.gv.at) over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons een klacht in te dienen.

§3 Het verzamelen van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website

(1) Bij het slechts informatiegericht gebruik van de website, als u zich dus niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server overdraagt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn, om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid te garanderen
(rechtsbasis is Art.6 lid. l pag. l letter f AVG):

 • IP-adres
 • datum en tijdstip van de aanvraag
 • tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT) Inhoud van de aanvraag (concrete pagina) toegangsstatus/HTTP-
 • statuscode
 • de telkens overgedragen hoeveelheid gegevens
 • website waar de aanvraag vandaan komt
 • browser
 • besturingssysteem en de interface daarvan
 • taal en versie van de browsersoftware.

(2) Bovenop de hiervoor genoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die op uw harde schijf aan de door u gebruikte browser toegewezen worden opgeslagen en waardoor naar de plaats die het cookie plaatst (hier door ons) bepaalde informatie toestroomt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen. Zij dienen ervoor, om het internetaanbod in zijn totaliteit gebruikersvriendelijker te maken.

(3) Het gebruik van cookies:

a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werking in het onderstaande worden toegelicht:

 • Vluchtige cookies (daarover b)
 • Persistente cookies (daarover c).

b) Tijdelijke cookies worden automatisch gewist, als u de browser sluit. Daartoe behoren in het bijzonder de “session cookies”. Deze slaan een zogenaamde session-lD op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser zich aan de gemeenschappelijke sessie laten toeschrijven. Daardoor kan uw computer herkend worden, als u op onze website terugkeert. De “session cookies” worden gewist, als u uzelf uitlogt of de browser sluit.

c) Persistente cookies worden automatisch gewist na een vooraf opgegeven tijdsspanne die al naargelang het cookie kan verschillen. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser te allen tijde wissen.

d) U kunt uw browserinstelling overeenkomstig uw wensen configureren en bijvoorbeeld de acceptatie van third-party-cookies of alle cookies afwijzen. Wij wijzen u erop, dat u eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

e) Wij gebruiken cookies, om u voor volgende bezoeken te kunnen identificeren, indien u over een account bij ons beschikt. Anders zou u voor ieder bezoek opnieuw moeten inloggen.

Privacybeschermingsverklaring voor Web-Analytics

(1) Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google lnc. (,,Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde 
„cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het Akkoord over de Europese economische binnenruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om verslagen over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten tegenover de website-exploitant te leveren.

(2) De in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens door Google samengebracht.

(3) U kunt de opslag van cookies door dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt ook nog de verzameling van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) en de verzending hiervan aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Deze website gebruikt Google Analytics met de uitbreiding ,,_anonymizelp()". Daardoor worden IP-adressen ingekort verder verwerkt, een persoonsgerelateerd gebruik kan daarmee worden uitgesloten. Voor zover aan de over u verzamelde gegevens een relatie tot uw persoon kan worden toegeschreven, wordt deze relatie direct uitgesloten en de persoonsgerelateerde gegevens daarmee op omgaande gewist.

(5) Wij gebruiken Google Analytics, om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de ingewonnen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Voor de uitzonderingsgevallen waarin persoonsgerelateerde gegevens naar de VS verstuurd worden, heeft Google zich aan het EU-US-Privacy Shield onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsbasis voor het gebruik van Google Analytics is Art.6 lid.1 pag.1 letter f AVG.

(6) Informatie van de derde-aanbieder: Google Dublin, Google lreland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, lreland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht m.b.t. privacybescherming:
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, alsmede de privacybeschermingsverklaring: 
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

privacybeschermingsverklaring voor social media, YouTube, GoogleMaps

1. Gebruik van social-media-plug-ins

(1) Wij gebruiken momenteel de volgende social-media-plug-ins: Facebook, YouTube, Google+, Twitter, Xing, T3N, Linkedln, Flattr. Wij gebruiken daarbij de zogenaamde dubbelklikoplossing. Dat wil zeggen, dat er wanneer u onze pagina bezoekt, eerst in principe geen persoonsgerelateerde gegevens aan de aanbieders van de plug-ins worden doorgegeven. De aanbieder van de plug-in herkent u via de markering op het vakje boven zijn beginletters of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid, via de button direct met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en het daardoor activeert, krijgt de plug-in-aanbieder de informatie, dat u de desbetreffende website van ons online-aanbod opgeroepen heeft. Daarenboven worden de onder §3 van deze verklaring genoemde gegevens overgedragen. In het geval van Facebook en Xing wordt volgens de informatie van de desbetreffende aanbieders in Oostenrijk het IP-adres direct na dit verzameld is geanonimiseerd. Door de activering van de plug-in worden dus persoonsgerelateerde gegevens van u aan de desbetreffende plug-in­aanbieder overgedragen en daar (bij VS-Amerikaanse aanbieders in de VS) opgeslagen. Daar de plug-in-aanbieder de dataverzameling in het bijzonder via cookies doet, bevelen wij u aan, voor het klikken op het grijs weergegeven vakje via de veiligheidsinstellingen van uw browser alle cookies te wissen.

(2) Wij hebben noch invloed op de verzamelde gegevens en dataverwerkingsprocessen, noch zijn ons de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking, de opslagtermijnen bekend. Ook over het wissen van de verzamelde gegevens door de plug­in-aanbieder hebben wij geen informatie.

(3) De plug-in-aanbieder slaat de over u verzamelde gegevens als gebruikersprofiel op en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of behoeftegerichte vormgeving van zijn website. Zo´n evaluatie vindt in het bijzonder plaats (ook voor  niet ingelogde gebruikers) voor de weergaven van behoeftegerichte reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening van dit recht tot de desbetreffende plug-in-aanbieder moet wenden. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid, met de sociale netwerken en anderen gebruikers te interageren, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Rechtsbasis voor het gebruik van de plug-ins is Art. 6 lid 1 pag. 1 letter f AVG.

(4) De doorgifte van gegevens vindt plaats onafhankelijk van of u een account bij de plug-in-aanbieder bezit en daar ingelogd bent. Als u bij de plug-in-aanbieder ingelogd bent, worden uw bij ons verzamelde gegevens direct aan uw bij de plug-in-aanbieder bestaande account toegewezen. Als u op de geactiveerde knop klikt en bijv. de pagina verlinkt, slaat de plug-in-aanbieder ook deze informatie in uw gebruikersaccount op en deelt deze aan uw contacten publiekelijk mede. Wij bevelen u aan, zich na gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, in het bijzonder echter voor activering van de knop, omdat u zo een toewijzing aan uw profiel bij de plug-in-aanbieder kunt vermijden.

(5) Overige informatie over doeleinde en omvang van het verzamelen van gegevens en hun verwerking door de plug-in-aanbieder krijgt u in de volgende medegedeelde privacybeschermingsverklaringen van deze aanbieders. Daar krijgt u ook verdere informatie over uw rechten hieromtrent en de instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy.

(6) Adressen van de desbetreffende plug-in-aanbieders en URL met hun privacybeschermingsaanwijzingen:

2. AddThis-Bookmarking

(1) Onze websites bevatten bovendien AddThis-plug-ins. Deze plug-ins bieden u de mogelijkheid om bladwijzers te plaatsen resp. interessante content te delen met andere gebruikers. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid, om met de sociale netwerken en andere gebruikers te interageren, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter kunnen vormgeven. Rechtsbasis voor het gebruikt van de plug-ins is Art. 6 lid 1 pagina 1 letter f AVG.

(2) Via deze plug-ins bouwt uw internetbrowser een directe verbinding met de servers van AddThis en eventueel het gekozen sociale netwerk- of de bookmarkingdienst op.  De ontvangers krijgen de informatie, dat u de desbetreffende website van ons online-aanbod opgeroepen heeft en de onder § 3 van deze verklaring genoemde gegevens. Deze informatie wordt op de servers van AddThis in de VS verwerkt. [Wij zijn standaardprivacybeschermingsclausules met AddThis overeengekomen.]. Wanneer u content op onze website aan sociale netwerken of bookmarkingdiensten zendt, kan een verbinding tussen het bezoek van onze website en uw gebruikersprofiel bij het desbetreffende netwerk tot stand worden gebracht. Wij hebben noch invloed op de verzamelde gegevens en dataverwerkingsprocessen, noch zijn on de volledige omvan van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking, de opslagtermijnen bekend. Ook over het verwijderen van de verzamelde gegevens door de plug-in-aanbieder hebben wij geen informatie.

(3) De plug-in-aanbieder slaat deze gegevens als gebruikersprofielen op en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/ of behoeftegerichte vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt in het bijzonder plaats (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) voor het leveren van behoeftegerichte reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft het recht om bezwaar in te dienen tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor het uitoefenen van dit recht tot de desbetreffende plug-in-aanbieder moet richten.

(4) Als u niet aan deze procedure wilt deelnemen, kunt u tegen de verzameling en opslag van gegevens te allen tijde door het plaatsen van een opt-out-cookie met effectiviteit voor de toekomst bezwaar maken: http://www.addthis.com/privacy /opt-out. Als alternatief kunt u uw browser zo instellen, dat hij het plaatsen van een cookie verhindert.

(5) Verder informatie over doeleinde en omvang van het verzamelen van gegevens en hun verwerking door de plug-in-aanbieder alsmede andere informatie over uw rechten hieromtrent en de instellingsmoglijkheden ter bescherming van uw privacy krijgt u bij: AddThis LLC, 1595 Spring Hill Road, Sweet 300, Vienna, VA 22182, USA, www.addthis.com/privacy.

3. inbedding van YouTube-video’s

(1) We hebben YouTube-video’s in ons online-aanbod ingebed, die op http://www.YouTube.com opgeslagen zijn en van onze website uit direct afspeelbaar zijn. [Deze zijn alle in de „uitgebreide privacybeschermingsmodus" ingebed, d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube worden overgedragen, als u de video’s niet afspeelt. Pas wanneer u de video’s afspeelt, worden de in alinea 2 genoemde gegevens overgedragen. Op deze gegevensoverdracht hebben wij geen invloed.]

(2) Door het bezoek aan de website krijgt YouTube de informatie, dat u de desbetreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Daarenboven worden de onder §3 van deze verklaring genoemde gegevens overgedragen. Dit vindt plaats onafhankelijk van of YouTube een gebruikersaccount klaarzet, via welk u ingelogd bent, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij Google ingelogd bent, worden uw gegevens direct aan uw account toegeschreven. Als u de toeschrijving met uw profiel bij YouTube niet wenst, moet u zich voor activering van de knop uitloggen. YouTube slaat uw gegevens als gebruikersprofielen op en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, voor marktonderzoek en/ of behoeftegerichte vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt in het bijzonder plaats (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) voor het aanleveren van behoeftegerichte reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft het recht om tegen de vorming van deze gebruikersprofielen bezwaar te maken, waarbij u zich voor de uitoefening van dit recht tot YouTube moet wenden.

(3) Verdere informatie over doeleinde en omvang van het verzamelen van gegevens en hun verwerking door YouTube krijgt u in hun privacybeschermingsverklaring. Daar krijgt u ook verdere informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgerelateerde gegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy Shield
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4. inbedding van Google Maps

(1) OP deze website gebruiken wij het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website tonen en bieden wij u de mogelijkheid om de kaartfunctie comfortabel te gebruiken.

(2) Door het bezoek aan de website krijgt Google de informatie, dat u de desbetreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Daarenboven worden de onder §3 van deze verklaring genoemde gegevens overgedragen. Dit vindt plaats onafhankelijk van of Google een gebruikersaccount klaarzet, via welk u ingelogd bent, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google ingelogd bent, worden uw gegevens direct aan uw account toegeschreven. Als u de toeschrijving met uw profiel bij Google niet wenst, moet u zich voor activering van de knop uitloggen. Google slaat uw gegevens als gebruikersprofielen op en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, voor marktonderzoek en/ of behoeftegerichte vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt in het bijzonder plaats (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) voor het leveren van behoeftegerichte reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening van dit recht tot Google moet wenden.

(3) Verdere informatie over doeleinde en omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking ervan door de plug-in-aanbieder krijgt u in de privacybeschermingsverklaringen van de aanbieder. Daar krijgt u ook verdere informatie over uw rechten hieromtrent en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgerelateerde gegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Privacybeschermingsverklaring voor newsletters

(1) Met uw instemming kunt u zich op onze newsletter abonneren, waarmee wij u over onze actuele interessante aanbiedingen informeren. De geadverteerde waren en diensten zijn in de instemmingsverklaring benoemd.

(2) Voor de aanmelding bij onze newsletter gebruiken wij de zogenaamde double-opt-in­procedure. Dat wil zeggen, dat wij u na uw aanmelding een e-mail op het opgegeven e-mailadres sturen, waarin wij u om bevestiging vragen, dat u de toezending van de newsletter wenst. Als u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch gewist. Daarenboven slaan wij steeds uw gebruikte IP-adressen en tijdstippen van aanmelding en bevestiging op. Doeleinde van de procedure is, om uw aanmelding te kunnen bewijzen en evt. een mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens te kunnen ophelderen.

(3) Verplichte opgaaf voor de verzending van de newsletter is alleen uw e-mailadres. De opgaaf van andere, apart gemarkeerde gegevens ist vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaan wij uw  e-mailadres op met het doeleinde de newsletter toe te sturen. Rechtsbasis is Art. 6 lid 1 pag. 1 letter a AVG.

(4) Uw instemming met de toezending van de newsletter kunt u te allen tijde herroepen en de newsletter afbestellen. De herroeping kunt u door een klik op de in iedere newsletter-e-mail klaargezette link, per e-mail aan datenschutz@seppele.at of door een bericht aan de in het colofon aangegeven contactadres verklaren.

(5) Wij wijzen u erop, dat wij bij verzending van de newsletter uw gebruikersgedrag evalueren. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web-beacons resp. trackingpixels die eenpixelige beeldbestanden zijn die op onze website opgeslagen zijn.
De gegevens worden uitsluitend gepseudonymiseerd verzameld, de ID’s worden dus niet met uw andere persoonsgegevens gekoppeld, het leggen van een direct persoonlijk verband wordt uitgesloten.

U kunt tegen deze tracking te allen tijde bezwaar maken, door op de aparte link die in iedere e-mail klaargezet wordt, te klikken of ons via een andere wijze van contact te informeren. De informatie wordt zo lang opgeslagen, als u op de newsletter geabonneerd bent. Na een afmelding slaan wij de gegevens puur statistisch en anoniem op.

Privacybeschermingsverklaring voor e-mailverkeer

Wij verwerken uw persoonsgerelateerde gegevens die onder de volgende gegevenscategorieën
(persoonsgerelateerde gegevens, echter niet onder bijzonder beschermwaardige gegevens) vallen, voor zover ons deze bekend zijn resp. door u bekendgemaakt werden:

 • naam, voornaam, beroep /beroepsaanduiding, functie,
 • zakenadres, contactgegevens (telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres), IP-adres

U heeft ons gegevens over uzelf vrijwillig ter beschikking gesteld en wij verwerken deze gegevens op basis van uw instemming voor de volgende doeleinden:

 • Verzorging van de onderneming resp. uw verzorging alsmede
 • voor eigen reclamedoeleinden, bijvoorbeeld voor de toezending van aanbiedingen, reclamefolders en nieuwsbrieven (in papieren en elektronische vorm) voor onze businessvelden afvalverwerking, brandstoffen [vast/ vloeibaar) en vezelisolatiemateriaal, alsmede om te verwijzen naar de met u bestaande of voormalige zakelijke relatie.

U kunt deze instemming te allen tijde herroepen. Een herrroeping heeft tot gevolg dat wij uw gegevens vanaf dit tijdstip voor de boven genoemde doeleinden niet meer verwerken. Voor een herroeping wendt u zich a.u.b. tot:datenschutz@seppele.at.

Wij slaan uw gegevens in het geval van opdrachtverstrekking in het kader van de wettelijke verplichtingen voor 7 (zeven) jaar op. Daarna worden de gegevens automatisch gewist. Mocht er geen opdrachtbetrekking bestaan of tot stand komen, dan worden uw gegevens automatisch na 72 maanden gewist. Tenzij dat er een verwijdering - voor het geval dat er geen spraken is van een opdrachtbetrekking – op een eerder tijdstip wordt geëist. Dan wordt binnen 30 dagen een verwijdering na de plaatsgevonden sommatie gerealiseerd.

In het geval van een opdrachtverstrekking geven wij uw gegevens aanleiding- resp. opdrachtgerelateerd aan de volgende ontvangers bijv. zakenpartners en/ of opdrachtgegevensverwerkers door.

Onderrichting over de rechtsmiddelen
U heeft in principe recht op informatie, rectificatie, verwijdering, inperking, dataoverdraagbaarheid en op het maken van bezwaar. Daarvoor wendt u zich tot ons.

U bereikt ons via de volgende contactgegevens:

Peter Seppele G.m.b.H. /Datenschutz
Bahnhofstr. 79 / 9710 Feistritz an der Drau
datenschutz@seppele.at

Als u gelooft, dat de verwerking van uw gegevens het privacybeschermingsrecht schendt of dat uw privacybeschermingsrechtelijke rechten anders op een manier geschonden zijn, kunt u bij de toezichtinstantie een klacht indienen. In Oostenrijk is de privacybeschermingsinstantie (zie http://dsb.gv.at) bevoegd.

THERMOFLOC proof of quality

Verkooppartners – Verenigde Staten

Peter Seppele Gesellschaft m.b.H.

logo

Bahnhofstraße 79
9710 Feistritz/Drau, Oostenrijk

office@thermofloc.com
+43 4245 6201

Aanvraag sturen