Einblasplatte-Werksbefuellung-Zellulose_groß

Prefabinstallatietechniek voor het isoleren van elementen met een houten omlijsting

Met het modulair opgebouwde x-floc prefabvulsysteem, bestaand uit de inblaasplaat EP800, de grote-balenfrees GBF1050 en de inblaasmachine EM430 in combinatie met de grote balen THERMOFLOC isoleren de lijstelementen zichzelf bijna helemaal vanzelf.

De hoge automatiseringsgraad en de gelijkblijvend hoge verwerkingskwaliteit optimaliseren de personeelsinzet en verlenen de producten industriekwaliteit. De vulinstallatie van de fabriek kan aan de individuele behoeftes van de klant aangepast en dus probleemloos zowel in het kleinbedrijf als in een volledig automatiseerde productiestraat worden geïntegreerd.

Alle voordelen van het prefabvulsyteem in een oogopslag:

 • Industriële, gelijkblijvende productieprocessen
 • Efficiëntie door automatisering
 • Op schaal te brengen modulaire installatietechniek
 • Compatibiliteit met verschillende inblaasisolatiematerialen

Het industriële prefabvulsysteem is voor nieuwe fabrieksinrichtingen resp. de integratie in bestaande productieprocessen geconstrueerd en garandeert zo een optimaal productieverloop zonder onderbrekingen. Het systeem is modulair opgebouwd en groeit met de eisen van de houtbouwaannemer mee.

Bild-Werksbefuellung-Funktionsprinzip

Prefabvulsysteem

 1. inblaasisolatiemateriaal
 2. grote-balenfrees GBF1050
 3. inblaasmachine EM430
 4. inblaasplaat EP800

INBLAASMACHINE EM430

EM430-5802-totale2_NEU

Constant hoge materiaaldoorzet door gebruikmaking van betrouwbare materiaalvergruizingsfabrieken en krachtige, duurzame turbinetechniek voor de luchtproductie maken de inblaasmachine EM430 de eerste keus in de prefabvulling. De vier roterende vergruizings- en de twee hakselassen van de tweetrapse losmaakfabriek bereiden iedere los isolatiemateriaal optimaal voor ten behoeve van zijn pneumatische transport en zijn vakkundige inbrenging. De grote emmerschepradsluis transporteert het zo losgemaakte materiaal in de luchtstroom van de vijftrapse superturbine die voor de vereiste materiaalversnelling en -transport zorgt.

Alle voor een succesvol inblaasproces verantwoordelijke functies en parameters van de inblaasmachine kunnen vanzelfsprekend door de regelaar van het prefabvulsysteem voor zijn rekening genomen worden, handmatig ingrijpen is niet meer nodig.

INBLAASPLAAT EP800

EP800-Einblasplatte

In de basisversie beschikt de inblaasplaat EP800 over vijf grote inblaasstraalpijpen en vier pneumatisch aangedreven materiaalwissels (diameter = 3 duim), die, al naargelang het gebruikte inblaasisolatiemateriaal en de gewenste inbrengdichtheid, materiaaldoorzetten ver over de 1 ton/uur mogelijk maken. De inblaasstraalpijpen zijn voor het bereiken van een voor ieder gebruikt isolatiemateriaal optimaal inblaasbeeld met meerdere centimeters in de hoogte instelbaar, de materiaalwissels kunnen naar keuze in de fabriek of door een in de inblaasplaat geïntegreerde luchtcompressor van de vereiste perslucht worden voorzien. De besturing van de inblaasplaat EP800 (en van de overige machines in een prefabvulsysteem) nemen een hoogwaardige industrieregelaar „Made in Germany“ en de door ons ontwikkelde software voor hun rekening. Na het plaatsen van de inblaasplaat op het eenzijdig onbeplankte element, hoeven slechts de afmetingen (lengte, breedte, hoogte) en het toegepaste isolatiemateriaal ingevoerd te worden, daarna kan het inblaasproces worden gestart. Het desbetreffende gebruikte programma (met de daarin individueel ingestelde inblaasparameters) en zijn signaalevaluatie van de aangesloten meetsensoren zorgen voor de uitschakeling van de inblaasplaat resp. installatie op het juiste tijdstip. Voor de archivering en voor het kwaliteitsbewijs worden alle bij een inblaasproces gebruikte instellingen en resultaten (bijv. de in het element ingebrachte isolatiemateriaalmassa) gedetailleerd genotuleerd.

De inblaasplaat EP800 dicht het aan een zijde open element door een uitwisselbare filterschuimhoes en zijn eigengewicht tegen het ontsnappen van isolatiemateriaal tijdens het inblaasproces af. De stabiele staalconstructie met plaatstalen bekleding verleent de inblaasplaat de nodige robuustheid, om de in het dagelijkse gebruik vereiste betrouwbaarheid te garanderen.

De bediening van de inblaasplaat vindt plaats via een snoerloze tabletcomputer voor maximale flexibiliteit. De vijf inblaasstraalpijpen kunnen individueel geactiveerd of gedeactiveerd worden, waardoor het vakkundig vullen van iedere elementgeometrie mogelijk wordt gemaakt.

GROTE-BALENFREES GBF1050

GBF1065-solo-2

Met behulp van de grote-balenfrees GBF1050 wordt een nagenoeg onderbrekingsvrij vulproces van de inblaasmachine met het THERMOFLOC cellulose-isolatiemateriaal gewaarborgd. THERMOFLOC wordt in de vorm van „grote balen“ door middel van pallettrucks, vorkheftrucks of transportband naar de grote-balenfrees gevoerd. Bij de grote baal THERMOFLOC gaat het om een samengeperst blok cellulose-isolatiemateriaal dat conform de eisen van de prefab-vulsysteem geproduceerd wordt.

De uit 18 freesmessen bestaande freesfabriek freest de grote baal laag voor laag kapot en transporteert het zo reeds vooraf losgemaakte cellulose-isolatiemateriaal de met de grote frees gecombineerde inblaasmachine EM430 in. De intelligente regelaar en de gebruikmaking van talrijke sensoren op de grote-balenfrees en inblaasmachine waarborgen een nagenoeg onderbrekingsvrij materiaaltransport.

 • Einblasplatte-Werksbefuellung-Zellulose_groß
 • Werksbefuellung-ganzes-System
 • Grossballenfraese-Zellulose
 • Werksbefuellung-Einblasplatte-EP800
 • Werksbefuellung-rationelle-Waermedaemmung
 • Bild-Werksbefuellung-Funktionsprinzip

THERMOFLOC proof of quality

Verkooppartners – Verenigde Staten

Peter Seppele Gesellschaft m.b.H.

logo

Bahnhofstraße 79
9710 Feistritz/Drau, Oostenrijk

office@thermofloc.com
+43 4245 6201

Aanvraag sturen