Vanliga frågor

 • Vad är THERMOFLOC?

  THERMOFLOC är ett certifierat isoleringsmaterial av hög kvalitet baserat på organiska cellulosafibrer.

 • Var används THERMOFLOC?

  THERMOFLOC cellulosaisolering används som golv-, vägg- och takisolering.

 • Hur installeras THERMOFLOC?

  Beroende på användningsområde installeras THERMOFLOC med maskiner eller för hand.

 • Vem gör installationen? Kan jag själv installera THERMOFLOC?

  Här skiljer man mellan THERMOFLOC sprutisolering och THERMOFLOC golvfyllning.

  THERMOFLOC sprutisolering installeras av certifierade installatörer med speciella THERMOBLOW sprutmaskiner. Sprutisoleringen transporteras med lufttryck och fyller byggnadens hålrum och komprimeras där enligt installationsriktlinjerna, så att ett skarvfritt och genomgående och diffusionsöppet isoleringsskikt skapas.

  THERMOFLOC golvfyllning installeras manuellt och endast som lös isolering i det horisontella planet (översta bjälklaget, i golvet mellan en golvbjälkskonstruktion).

 • Kan THERMOFLOC installeras utan maskin?

  THERMOFLOC golvfyllning installeras manuellt. Men isoleringsmaterialet kan endast sprutas in i hålrummen med en speciell sprutmaskin.

 • Vilka tillsatsämnen finns det i THERMOFLOC?

  Som brandskydd tillsätts mineralämnen.

 • Vem kan jag kontakta för att få ett anbud?

  Den distributör som är ansvarig för ditt land lämnar gärna ett anbud eller lämnar vidare din förfrågan till ansvarig person. Rätt kontaktperson hittar du här eller skicka din förfrågan till vårt kontor.

 • Hur isolerar THERMOFLOC jämfört med andra isoleringsprodukter?

  THERMOFLOC har samma isoleringsegenskaper som vanliga mineraliska isoleringsmaterial eller produkter av EPS. Dessutom är den ett organiskt isoleringsmaterial som kan ta upp och avge fukt.

 • Vilka råvaror används för att tillverka THERMOFLOC?

  För att tillverka THERMOFLOC används returpapper och brandskyddsmedel på mineralisk bas.

 • Vilka kvalitetscertifikat har THERMOFLOC?

  Den höga kvaliteten på isoleringsmaterialet av cellulosa intygas av ett europeiskt godkännande och natureplus kvalitetsmärkning.

 • Vad är natureplus?

  natureplus är en internationell kvalitetsmärkning för hållbara byggmaterial, byggprodukter och inredningsföremål av hög kvalitet. Produkter som bär denna märkning är ofarliga för hälsan, har tillverkats miljövänligt och fungerar felfritt. En omfattande kontroll efter stränga kriterier garanterar att dessa höga krav uppfylls.

  natureplus ges till bygg- och bostadsprodukter som till 85 % består av naturväxande och/eller mineraliska råvaror. Därmed understryks produkternas hållbarhet. På produkten måste det dessutom finnas en deklaration om vilka ämnen som ingår, för att göra det lättare för de som använder produkten att veta vilka kvalifikationer den har utöver natureplus kvalitetsmärkning.

 • Hur är isoleringsegenskaperna jämfört med mineralull?

  THERMOFLOC isolerar minst lika bra som isoleringsmaterial baserade på mineralfibrer. Ur byggbiologisk syn har Thermofloc dock några fördelar:

  • THERMOFLOC sprutisolering uppvisar två till tre gånger högre densitet, samt en 2,5 gånger bättre värmeackumuleringskapacitet och ett mycket lågt temperaturledningstal (värmeskydd på sommaren). 
  • Tak med THERMOFLOC isolering och en undertaksskiva i träfiber har en betydligt bättre värmeskyddseffekt
 • Kan Thermofloc installeras i murverk med två skikt?

  THERMOFLOC kan inte installeras i murverk med två skikt i alla länder. Kontakta vårt kontor om mer information om vilka byggföreskrifter som gäller i ditt land.

THERMOFLOC proof of quality

Försäljningspartner – USA

Peter Seppele Gesellschaft m.b.H.

logo

Bahnhofstraße 79
9710 Feistritz/Drau, Österrike

office@thermofloc.com
+43 4245 6201

Skicka begäran