155aNH_ThermoflocTulln2013cc

Intelligent Insulation System

Naturnära cellulosaisolering
på högsta nivå

THERMOFLOC är ett natureplus®-certifierat cellulosaisoleringsmaterial som uppfyller alla önskemål avseende värmeisoleringsegenskaper, byggbiologi och installation. Resultatet av våra ständiga innovationer och optimeringar är en isolering av hög kvalitet som även kan används för att isolera tekniskt anspråksfulla konstruktioner.

Cellulosaisoleringen används för golvisolering, inomhusisolering för väggar och takisolering. I kombination med THERMOFLOC ångbromsduk, underlagstakduk och limteknik uppstår det ett genomgående effektivt värmeisoleringskompositsystem som motsvarar högsta kvalitetskrav.

Perfekt inomhusklimat med THERMOFLOC

Titta på videon nu

Cellulosaisolering med THERMOFLOC sprutisolering

Installatören kan med THERMOFLOC sprutisolering skapa isoleringsskikt på mellan 20 och 500 mm, vilket gör att lagerhållning av olika isoleringsmaterial och dimensioner (isoleringsmatta) inte längre behövs. Komprimeringsgraden av isoleringsmaterialet ligger beroende på användningsområde mellan 25 och 65 kg/m3.

Isolering utan spill och enkel byggplatslogistik

Inget spill förekommer, eftersom alltid endast exakt den mängd isoleringsmaterial som behövs för respektive konstruktion sprutas in i byggnadsdelen. Dessutom förenklas logistiken på byggarbetsplatsen, eftersom isoleringsmaterialen inte längre behöver transporteras manuellt.

100 % biologiskt - 100 % certifierat

THERMOFLOC tillverkas av sorterat tidningspapper med tillsats av mineralämnen för konservering och brandskydd. Pappret strimlas grovt och bearbetas sedan vidare i en fiberkvarn till fina, elastiska cellulosafibrer. Den färdiga produkten förpackas sedan i säckar och lastas på pallar. En intern och extern kvalitetsövervakning garanterar att THERMOFLOC cellulosaisolering motsvarar högsta europeiska kvalitetskrav. Dokumenteras genom ett europeiskt tekniskt godkännande.

Wo kommt die Dämmstoff zum Einsatz?

THERMOFLOC proof of quality

Försäljningspartner – USA

Peter Seppele Gesellschaft m.b.H.

logo

Bahnhofstraße 79
9710 Feistritz/Drau, Österrike

office@thermofloc.com
+43 4245 6201

Skicka begäran