155aNH_ThermoflocTulln2013cc

Izolovat inteligentně se systémem

Přírodě blízký celulózový izolační materiál na nejvyšší úrovni

THERMOFLOC je celulózový izolační materiál certifikovaný natureplus®, který splňuje všechny požadavky, co se týká vlastností na tepelnou izolaci, stavební biologii a také zpracování. Výsledek našich neustálých inovací a optimalizací je vysoce kvalitní izolační materiál, kterým lze optimálně izolovat také technicky náročné konstrukce.

Celulózový izolační materiál se používá v podlahové izolaci, vnitřní izolaci stěn a střešní izolaci. V kombinaci s parozábranou THERMOFLOC, pojistnou střešní hydroizolací a lepicí technikou vzniká celistvý účinný tepelně-izolační kompozitní systém, který odpovídá nejvyšším požadavkům na kvalitu.

Ideální vnitřní klima s technologií THERMOFLOC

Podívejte se na video

Celulózová izolace s foukaným izolačním materiálem THERMOFLOC

Zpracovatel může pracovat s foukaným izolačním materiálem THERMOFLOC o tloušťce od 20 do 500 mm, přičemž odpadá skladování různých rozměrů izolačního materiálu (jako u izolačních desek). Zhutnění izolačního materiálu je přitom, podle oblasti použití, od 28 do 60 kg/m3.

Izolace bez dořezávání a zjednodušená logistika na stavbě

Dořezávání prakticky zcela odpadá, protože se do stavebního prvku aplikuje izolační materiál vždy v množství potřebném pro příslušnou konstrukci. Dále je zde zjednodušená logistika na stavbě, protože stavební materiály již není třeba v budově přenášet ručně.

100% biologická – 100% certifikovaná

Izolační materiál THERMOFLOC se vyrábí pouze z novinového papíru, za přidání minerálních látek pro konzervaci a protipožární ochranu. Papír se nahrubo rozdrtí a potom dále zpracuje v rozvlákňovacím zařízení na jemná, pružná celulózová vlákna. Hotový výrobek se balí do pytlů a skládá na palety. Certifikovaná interní a externí kontrola kvality zaručuje, že celulózová izolace THERMOFLOC vyhovuje nejvyšším evropským nárokům na kvalitu. Dokladem toho je Evropské technické schválení.

Možnosti zpracování foukané izolace THERMOFLOC

THERMOFLOC proof of quality

Obchodní partner – Spojené státy americké

Peter Seppele Gesellschaft m.b.H.

logo

Bahnhofstraße 79
9710 Feistritz/Drau, Rakousko

office@thermofloc.com
+43 4245 6201

Odeslat žádost