155aNH_ThermoflocTulln2013cc

Izolovat inteligentně se systémem

Přírodě blízký celulózový izolační materiál na nejvyšší úrovni

THERMOFLOC je celulózový izolační materiál certifikovaný natureplus®, který splňuje všechny požadavky, co se týká vlastností na tepelnou izolaci, stavební biologii a také zpracování. Výsledek našich neustálých inovací a optimalizací je vysoce kvalitní izolační materiál, kterým lze optimálně izolovat také technicky náročné konstrukce.

Celulózový izolační materiál se používá v podlahové izolaci, vnitřní izolaci stěn a střešní izolaci. V kombinaci s parozábranou THERMOFLOC, pojistnou střešní hydroizolací a lepicí technikou vzniká celistvý účinný tepelně-izolační kompozitní systém, který odpovídá nejvyšším požadavkům na kvalitu.

Ideální vnitřní klima s technologií THERMOFLOC

Podívejte se na video

Celulózová izolace s foukaným izolačním materiálem THERMOFLOC

Zpracovatel může pracovat s foukaným izolačním materiálem THERMOFLOC o tloušťce od 20 do 500 mm, přičemž odpadá skladování různých rozměrů izolačního materiálu (jako u izolačních desek). Zhutnění izolačního materiálu je přitom, podle oblasti použití, od 28 do 60 kg/m3.

Izolace bez dořezávání a zjednodušená logistika na stavbě

Dořezávání prakticky zcela odpadá, protože se do stavebního prvku aplikuje izolační materiál vždy v množství potřebném pro příslušnou konstrukci. Dále je zde zjednodušená logistika na stavbě, protože stavební materiály již není třeba v budově přenášet ručně.

100% biologická – 100% certifikovaná

Izolační materiál THERMOFLOC se vyrábí pouze z novinového papíru, za přidání minerálních látek pro konzervaci a protipožární ochranu. Papír se nahrubo rozdrtí a potom dále zpracuje v rozvlákňovacím zařízení na jemná, pružná celulózová vlákna. Hotový výrobek se balí do pytlů a skládá na palety. Certifikovaná interní a externí kontrola kvality zaručuje, že celulózová izolace THERMOFLOC vyhovuje nejvyšším evropským nárokům na kvalitu. Dokladem toho je Evropské technické schválení.

Možnosti zpracování foukané izolace THERMOFLOC

Obchodní partner – Spojené státy americké

Peter Seppele Gesellschaft m.b.H.

logo

Bahnhofstraße 79
9710 Feistritz/Drau, Rakousko

office@thermofloc.com
+43 4245 6201

Odeslat žádost